De partij waar 'pit' in zit

VISIE van BIT

BIT wil dat het College van B&W en de Gemeenteraad de komende vier jaar echt oog moet hebben voor alle wijken en dorpen. Wij willen een eerlijke verdeling van de middelen, investeringen in alle wijken/dorpen en niet, zoals nu, grotendeels in het winkelgebied van het centrum van onze stad. Wij willen meer contact en verbinding met de bewoners. De politiek ook naar de wijken/dorpen brengen (in de wijken vestigen). Bewoners willen inspraak, hebben ideeën en willen gehoord worden. BIT wil dat bewoners meer gaan sporten. Wij willen controle en inzicht op alle Gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

TELEFOON
EMAIL
SECRETARIAAT

De partij waar 'pit' in zit

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 BY BIT