SPEERPUNTEN 2018-2022

BIT wil zich inzetten om de te besteden budgetten evenrediger te verdelen tussen de woonwijken en dorpen van Tilburg; de woonomgeving (waar men zich het meest begeeft) en niet alleen voor het centrum van onze stad. Daarnaast willen wij de politiek dichter bij de mensen brengen, door politiek te bedrijven op locatie (in de wijken vestigen).

 

Hieronder kunt u uitgebreid lezen hoe we dat willen realiseren en wat onze andere belangrijkste speerpunten zijn.

EERLIJKE VERDELING 
(FINANCIËLE) MIDDELEN BINNEN GEMEENTE TILBURG

BIT wil meer investeringen in alle wijken en dorpen. Dit is mogelijk door 50% minder te investeren in de stadskernen, zoals het winkelgebied, spoorzone en Piushaven. Door deze herverdeling worden ook hier (recreatieve) voorzieningen gerealiseerd en ontstaat een hoger rendement en woongenot. Besteding van deze middelen uiteraard in overleg met de lokale wijk- en dorpsbesturen en de bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

ONDERHOUDSNIVEAU, VEILIGHEIDSNIVEAU OP PEIL BRENGEN

BIT wil het basis onderhoudsbeleid, wat sinds 1-1-2015 onderverdeeld is naar 3 niveaus (A, B en C), overal minimaal naar niveau B brengen en niet slechts in enkele delen van de stad. Daarnaast willen wij meer “controle” op straat in alle wijken en dorpen. Dit door uitbreiding en optimalisatie (trainingen) van de bestaande Buurtpreventie teams en deze optimaal te faciliteren door onze Gemeente. Wij willen goede en efficiënte verlichting op alle voet- en fietspaden en dat voldoende “blauw” op straat ingezet wordt. Ook willen wij acties opzetten waardoor de apps “Buiten Beter” en “Waak Samen” meer gebruikt gaan worden.

WIJK/DORP BUDGETTEN EN WIJKWETHOUDER 

BIT wil dat de korting van €3 per inwoner op de wijkbudgetten (voorheen Verrijk je Wijk) wordt teruggedraaid. Dus van €1 weer naar €4 per inwoner, zodat bewoners weer gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren (sociale cohesie) en vrijwilligers ondersteund kunnen worden. De focus en aandacht wijken dienen daar bovenop extra budgetten te krijgen.

 

Wijkwethouders dienen permanent kantoor te houden in de wijk. Dit werkt drempelverlagend en brengt de politiek dichter bij de bewoners.

HERINVOERING SCHOOLZWEMMEN VOOR IEDEREEN

BIT wil dat het schoolzwemmen voor alle basisschoolscholieren heringevoerd wordt.  Dit met name vanuit het oogpunt van veiligheid, maar zeker ook in het kader van meer bewegen.

STIMULEREN SPORTEN

BIT wil jong en oud stimuleren om te gaan sporten. Sporten is goed voor ieders gezondheid en daarnaast ontstaat uitbreiding van het sociaal netwerk, bovendien haalt het eenzame mensen uit hun isolement. Om dit voor iedereen mogelijk te maken willen wij de “meedoenregeling” naar €200 verhogen. Deze extra €100 kan alléén voor sport en gezondheid gebruikt worden. Op deze manier hoeft sport en gezondheid  niet ten koste te gaan van ontspanning en culturele activiteiten. Dit zal bij gaan dragen aan het omlaag brengen van de zorgkosten.

TELEFOON

06 - 28 57 82 79

EMAIL
SECRETARIAAT

Bijsterveldenlaan 363

5045 ZR  Tilburg

De partij waar 'pit' in zit

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 BY BIT